O NAMA

Knjigovodstveni servis je osnovan 1998. godine kao obrt Knjigovođa.

Širenjem poslovanja osnovano je društvo s ograničenom odgovornošću Admoneo grupa d.o.o.

ZAŠTO BAŠ MI

Savjetovat ćemo vas kako da platite što manje davanja u sklopu postojećih zakona!

Garantiramo za kvalitetu knjigovodstvene usluge koja je pokrivena policom osiguranja!

NUDIMO

• preuzimanje i provjera dokumenata

• obrada podataka

• stručna analiza

• financijsko savjetovanje

VAŠ IZBOR

• 12 godina iskustva

• preko 60 zadovoljnih klijenata

• bogato iskustvo u svim djelatnostima

Admoneo

Zašto baš mi?

Zašto baš mi?

O NAMA

Knjigovodstveni servis je osnovan 1998. godine kao obrt "Knjigovođa". Širenjem poslovanja osnovano je društvo s ograničenom odgovornošću Admoneo grupa d.o.o. i do danas neprekidno pružamo knjigovodstvene usluge za preko 60 zadovoljnih klijenata. Imamo brojno iskustvo u svim djelatnostima kroz 16-godišnje iskustvo. Konstantno prisustvujemo stručnim seminarima, ovlašteni smo računovođe i članovi računovodstvenih udruga.

• Pozornost posvećujemo točnosti i stručnosti našeg rada, kako bi vi bili što zadovoljniji, a naš rad što efikasniji.
• Znamo da naša točnost pridonosi uštedi vašeg vremena, tako da provjeru činimo i po više puta za svaki segment našeg rada.
• Posebno se ponosimo davanjem stručnih savjeta da bi prilagodili prihode i troškove vašem poslovanju, a maksimalizirali zaradu.
• Suvremenim poslovanjem nastojimo udovoljiti željama naših klijenata.
• Koristimo se računalnim programima lako prilagodljivim vašim potrebama.
• Programi su napravljeni u vlastitoj izradi, jer se bavimo i informatičkim inženjeringom.
• Pružamo mogućnost izmjene podataka među bazama, ukoliko vaš program to podržava, izradu raznih tablica i izvješća kreiranih iz vaših baza podataka.
• Najvažnija točka našeg poslovanja je vaše zadovoljstvo našom uslužnošću prema vama i svima koji su u doticaju sa vašim poslovanjem.
• Ugodnu radnu atmosferu želimo prenijeti i na vas, tako da niste opterećeni svojim dolaskom kod nas.
• Garantiramo za kvalitetu knjigovodstvene usluge koja je pokrivena policom osiguranja.

• Cilj nam je udovoljiti potrebama naših klijenata. Stoga mnogo posvećujemo izobrazbi našeg kadra.
• Pratimo stručne časopise i koristimo ostalu knjigovodstvenu literaturu.
• Polazimo stručne seminare.
• Redovito pratimo promjene propisa iz naše knjigovodstvene djelatnosti i vas obavještavamo o njima.

• Trudimo se da naša knjigovodstvena usluga bude što obuhvatnija i djelotvornija na svim razinama, a radi veće uspješnosti vašeg poslovanja.
• Naša efikasnost je ušteda vašeg vremena kroz usluge knjigovodstva.
• Pratimo sve poslovne događaje kroz knjigovodstvo, pa vam pravovremeno možemo pokazati analizu i uspješnost vašeg poslovanja kroz razne pokazatelje, pomoći vašim poslovnim odlukama, organiziranju vašeg poslovnog sustava, utvrđivanju rizika i nedostataka i prijedlogu za njihovo rješavanje.
• Dajemo vam porezne savjete da u sklopu postojećih zakona platite što manje davanja.
 

Osim što smo profesionalni i pristupačni, pratimo klijente individualno, prilagođavajući našu uslugu njihovim potrebama. Pratimo i okruženje, tj. razvoj tehnologija koje olakšavaju komunikaciju i razmjenu dokumenata i informacija. Trenutno ih imamo 4 zaposlenih uz direktoricu poduzeća koji imaju certifikate samostalnog računovođe, ovlaštenog računovođe te tokom ove godine dobivamo certifikat ovlaštenog revizora.

Naša djelatnost je vezana za ustrojstvo i vođenje poslovnih knjiga :
    • Izvještaji iz glavne knjige
    • Registar PDV-a
    • Registar osnovnih sredstava
    • Registar matične evidencije radnika
    • Financijsko računovodstvo
    • Robno knjigovodstvo
    • Salda konti
    • Izvještaji Fini
    • Izvještaj Narodnoj banci Hrvatske
    • Izvještaji poreznoj upravi
    • Izvještaji Regosu
    • Izvještaji nadležnim bankama
    • Izvještaji Državnoj reviziji
    • Izvještaji Državnom zavodu za statistiku

Obavljajući djelatnost pružanja računovodstvenih usluga i poslovnog savjetovanja nastojimo zadovoljiti potrebe svih svojih klijenata sa profesionalnim pristupom, dobrom komunikacijom te ono što je najvažnije, kvalitetom svojih usluga. Provodimo politiku kvalitete s ciljem postizanja zadovoljstva naših klijenata, a pri tome vodimo brigu da su sve naše usluge i poslovni procesi utemeljeni na načelima procesnog pristupa upravljanja kvalitetom, a unapređenja naših usluga u potpunosti prilagođena zahtjevima naših zadovoljnih klijenata. Znanjem te stručnošću naših kadrova radimo da odgovorimo na sve zahtjeve tržišta kako bi se pozicionirali kao pouzdan poslovni partner ne samo domaćim tvrtkama već i onima u regiji. Jedan od ciljeva naše organizacije je da našim klijentima pružimo kvalitetnu uslugu po svjetskim standardima i prihvatljivim uvjetima.


Pitanja i savjeti


• Tko je obavezan podnijeti poreznu prijavu na dohodak?
Člankom 39. Zakona o porezu na dohodak propisano je da poreznu prijavu obavezno podnosi porezni obveznik koji ostvari dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavaca istovremeno, koji ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti (obrtnik, slobodno zanimanje), koji je ostvario inozemni dohodak, koji je imao inspekcijski nadzor i porezna uprava ga je za to zadužila, koji je utvrdio da mu na njegovim potvrdama o plaćenom porezu na dohodak od ugovora o djelu ili autorskim naknadama nije plaćen taj porez na dohodak. Svi ostali ne moraju ali i mogu, a ako prijave onda u poreznu prijavu moraju staviti sve dohotke koje su primili.

• Može li porezni obveznik uvećati osobni odbitak za dijete ako mu se ne nalazi na PK kartici?
Može ako se ne nalazi ni na jednoj PK kartici, ni kod majke, ni kod oca, samo treba priložiti rodni list.

• Može li porezni obveznik uvećati svoj osobni odbitak ako uzdržavani član ostvaruje dohodak veći od 11.000,00 kn godišnje?
Ne može. Dohotkom se smatraju svi primici, stipendije, školarine, rad preko student-servisa, ali ne i dječji doplatak i obiteljska mirovina.

• Može li porezni obveznik – građanin, priznati trošak školovanja u poreznoj prijavi?
Ne može ako ne utvrđuje dohodak na temelju poslovnih knjiga.

• Može li porezni obveznik – građanin uvećati osobni odbitak kod porezne prijave na temelju računa za zdravstvene usluge koji glasi na uzdržavanog člana.
Ne može. Računi za zdravstvene usluge moraju glasiti samo na obveznika.

• Da li se smatra promidžbom poklon kupcima do 160 kn vrijednosti bez pdva, ali u uobičajenom pakiranju te je priznati trošak?
Poklon kupcu koji se smatra promidžbom, a ne reprezentacijom mora biti s oznakom "nije za prodaju".

• Može li poduzeće račun platiti u gotovini?
Račun se smije platiti u gotovini samo do 5000,00 kn, ali samo poduzećima. Obrtnicima je izričito zabranjeno platiti u gotovu.

Referentna lista


Tvrtka Admoneo grupa d.o.o. posluje već 20 godina te je kroz taj period djelovanja stekla brojna iskustva sa pružanjem knjigovodstvenih usluga i financijskim savjetima za sve tipove djelatnosti.

DJELATNOSTI:
• veleprodaja- svim vrstama trgovine • nakladništvo i izdavaštvo
• maloprodaja- svim vrstama trgovine • znanstvene ustanove
• konzalting • ugostiteljstvo
• turizam • umjetnička galerija
• prijevozničke usluge • wellness
• proizvodnja • privatna ekonomska škola
• marketing • catering
• prevoditeljstvo • stomatološka poliklinika
• graditeljske i investitorske usluge • informatička podrška i trgovina
• instalacijske usluge i usluge popravaka • najmovi
• arhitektura • bio masa i bio plinska postrojenja
• rent -a -car


Naše reference čine preko 60 zadovoljnih dugogodišnjih klijenataKorisni linkovi i KalkulatoriMinistarstvo zdravlja, socijalne politike i mladih www.mzss.hr Ministarstvo uprave Republike Hrvatske www.uprava.hr
Ministarstvo kulture www.min-kulture.hr Hrvatska gospodarska komora www.hgk.hr
Hrvatski zavod za zapošljavanje www.hzz.hr Hrvatska narodna banka www.hnb.hr
Državni zavod za statistiku www.dzs.hr Financijska agencija www.fina.hr
Državni inspektorat Republike Hrvatske www.inspektorat.hr Hrvatska agencija za nadzor fin. usluga www.hanfa.hr
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje www.mirovinsko.hr Središnji registar osiguranika www.regos.hr
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje www.hzzo-net.hr Portal podrške korisnicima javne uprave www.mojauprava.hr
Hrvatski zavod za norme www.hzn.hr

Kalkulatori i izračuni

Kalkulatori Financijska analiza
Preračun plaće (brutto <-> netto)
Ugovor o djelu
Ugovor o autorskom djelu
Izračun kamate
Tečajne liste i konverzija valuta

Kontakti

ADMONEO GRUPA D.O.O.

E-mail adresa: ured@knjigovodstveniservis.hr
Telefon: 01/5614-377
Adresa: Zagrebačka cesta 192Pošaljite nam svoje komentare, prijedloge, upite, pohvale i kritike.

Ime *
E-mail *
Poruka

Admoneo grupa d.o.o. Zagrebačka cesta 192, 10000 Zagreb

Tvrtka upisana u trgovački registar:Trg. sud u Zagrebu


Iznos temeljnog kapitala društva: 20.000,00 kn/iznos uplaćen u cijelosti
OIB: 34713798429
MBS: 080632166